Telefon: 571393929

Reklamacje

Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym są nowe.


W przypadku posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać przesyłając reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (formularz do pobrania z linku poniżej) na adres:

MIDORI

Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

Prosimy o wysyłkę jedynie PACZKĄ, doręczaną do rąk własnych, a nie listem poleconym lub nierejestrowanym, ponieważ ze względu na godziny pracy i lokalizację nie mamy możliwości odbierania listów awizowanych z placówki pocztowej.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.


Formularz reklamacjiPOBIERZ